U bent van harte welkom iedere zondagmorgen om 10:00 uur

Onze missie is gebaseerd op Gods woord, de bijbel:

 

"Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb." Matteüs 28:19-20

 

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf." Matteüs 22:37-39
 

Zoals in de statuten is omschreven is het doel van  Pinkstergemeente Filadelfia het uitdragen en verspreiden van het evangelie in de ruimste zin van het woord zodat mensen de blijde boodschap kunnen horen en door het horen van het woord, Jezus Christus kunnen aannemen.