Wie zijn Wij
Wat wij geloven
Onze missie
Agenda
Contact
Wie zijn Wij

De Pinkstergemeente Filadelfia is ontstaan in 1979.

Er is gekozen om er een stichting van te maken nl.  Stichting
Pinkstergemeente Filadelfia, deze is ingeschreven bij de
kamer van koophandel.
  
In het begin werden de samenkomsten in gehuurde zalen gehouden,
toen zich in 1980 de gelegenheid voordeed om een eigen gebouw te kopen
en we hier de leiding van de Heer in zagen hebben we dat gedaan.
 
Het gebouw waar we nog steeds samenkomen staat aan de
Helperwestsingel 25, 9721 BB in Groningen (Helpman)
 
We zien en ervaren nog steeds dat de Here ons daar geplaatst heeft,
en hopen en bidden dat we nu en in de toekomst nog voor vele mensen
tot zegen zullen zijn.

Openbaring 3 vers 8 gaat over de gemeente van Filadelfia,

Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur

voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten;

want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt

mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend

 

Wij Zijn een geopende deur voor onze omgeving.

Een kleine gemeente die samen met onze Heiland grote kracht heeft.

Want wij vermogen alle dingen in Hem die ons kracht geeft.

Met Hem zijn wij meer dan overwinnaar.
Een gemeente waarvan Christus het hoofd is en wij allen leden van het lichaam.
Een warme liefdevolle gemeente waar een ieder gewaardeerd wordt.
Een gemeente waar Christus gepredikt wordt.